000. SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !

TÌM HIỂU VỀ

PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !

-----

BS.TRẦN QUỐC LONG

(Tổng hợp trình bày, với nhiều tài liệu, theo cách hiểu biết riêng. Kính mong được bổ sung và góp ý sao cho người đọc hiểu một cách tổng quát, nhưng không sai sự thật. Trân Trọng)


Sau Như Lai Phật tổ ra đời tức vào khoảng  năm 2555 trước Công nguyên , 623 năm sau ,  tại Ấn Độ có một tiểu quốc gọi là Hưng Lâm, có nhà vua trị vì nước ấy tên Linh Ưu  lấy niên hiệu là Diệu Trang, nước Hưng Lâm tiếp giáp phía Tây là Thiên Trúc, phía Bắc giáp ranh Xiêm La, phía Đông giáp ranh Phật Chai Quốc (Sumatra), phía Nam giáp ranh Thiên Chơn Quốc. Trong nước Hưng Lâm cảnh tượng thái hòa là nhờ có vua hiền, tài giỏi, bá tánh chuyên lo cày cấy, nông trang.

Lúc này, ở trên trời, Toạ Thuyền Minh Châu, được phật tổ giáo luyện tu hành, chưa thành chánh quả, nhưng cải lệnh Phật tổ chạy xuống dương trần, bị Phật tổ cho người theo bắt lại, trên đường xuống trần thì nhập hồn vào Diệu Trang, từ một thái tử hiền lành, giờ Diệu Trang đã trở thành người độc ác, giết cả vua cha để đoạt ngôi. Vừa lên ngôi thì Diệu Trang tập hợp binh mã đánh chiếm nước Đông lai, giết hại trung thần, kể cả những người thân tín nhất của mình như Vận Diệp, truy sát hụt con trai của Vận Diệp, tên là Thiên Lãng,  Diệu Trang có 2 cô công chúa tên là Diệu Tâm, Diệu Minh và 1 hoàng tử tên là Bảo Trang, vì độc ác nên khi đánh nước người bị quân Tây lạc giết chết thái tử Bảo Trang, nên Diệu Trang chỉ còn là 2 công chúa, vì Toạ Thuyền Minh Châu bị Phật tổ bắt nhốt, nên khi nhập vào Diệu trang nên câm thù Phật Tổ, cho đốt kinh phật, đốt phá chùa chiền, tiêu diệt phật pháp….

Thấy Diệu Trang rất là độc ác, động lòng Phật Tổ, ngày 19/2 sai Tọa Thiền Minh Châu, xuống thụ thai vào hoàng hậu và sanh ra một cô công chúa, đặt tên là Diệu Thiện, chính là Phật bà Quan âm sau này, khi sanh ra Diệu Thiện khóc liên tục 3 ngày 3 đêm, vì động lòng chúng sanh, không lúc nào nín, thấy vậy vua sai người dán cáo trạng khắp nơi để chửa trị, lúc này có một người vào xin điều trị cho Diệu Thiện, và nói câu thơ :

Phật tại Linh Sơn mạc diễn cầu

Linh sơn chỉ tại dĩ tâm đầu

Nhân duyên có Linh sơn thác

Hảo hớn Linh sơn tháp hạ tu.

(câu thơ trên có ý nói: khuyên  người ta tu hành, tích đức, hành thiện, từ từ sẽ thành chánh quả )

Khi sanh ra Diệu thiện đã có hướng tu hành, ăn chay từ trong bụng mẹ, tức là lúc có thai Diệu Thiện, hoàng hậu không ăn được thịt cá, sanh ra và lớn lên Diệu Thiện đã ăn chay, lúc nhỏ đã có hướng thiện, nhân hậu, thông minh hơn người, có một lần đại quân của vua cha bị nước Tây lạc bao vây, mọi quan thần văn võ đều bế tắt, Diệu Thiện vấn an vua cha bài cho kế sách: cha đem ít quân đánh vào thủ đô của nước Tây Lạc, thì quân Tây lạc sẽ kéo quân về bảo vệ thủ đô, lúc ấy  đại quân sẽ kg còn bị bao vây nữa, thế là đại quân được giải thoát, lần thứ 2, xứ quân đưa xứ thần cầm hồ lô sang đánh đố với quần thần vua Diệu Trang, hỏi “ cái hồ lô này nặng bao nhiêu? “ mọi người đều chịu thua, lúc ấy Diệu Thiện xin trả lời và nói xin làm phiền xứ giả là : cái hồ lô kia nặng bằng với cái đầu của xứ giả, nên xin mượn cái đầu của xứ giả để nói lên trọng lượng hồ lô kia, xứ giả bèn ra về và bái phục.

Do Diệu Trang luôn đi xâm lược các nước lân cận, một hôm xứ giả nước Tây Lạc, giả vờ mang bảo vật sang cống, nhằm ám sát vua Diệu Trang, thấy nhát dao đâm vào vua cha, nên Diệu Thiện lấy đầu ra đở; sau khi bị nhát dao đâm vào trán Diệu Thiện chết, hồn vể với Phật tổ xác ở lại trần gian, do quá ngày, xác bị hoả tán, nên không hoàn hồn được mà phải nhở đến nở hoa trong hồ, nên hoa sen gắn liền với phật bà quan âm mang ý nghĩa đó, bằng cách báo mộng cho Kim Đồng, người giúp việc đầu bếp trong triều.

Để có phép thuật trừ tà yêu ma, Phật Tổ trao cho Diệu Thiện, bình Bạch Ngọc Dương Chi, tu tới khi nở hoa trong bình gọi là Cam lộ dương chi, lúc đó mới thực sự thành chánh quả, phép thuật vô biên.

Đi cùng quan thế âm có một chàng trai được phật tổ phong cho Kim Đồng là Thiện Tài Đồng Tử và cô gái Bích Hương – Ngọc Nữ,  để phò trợ cho Quán Thế âm (từ đó Thiện Tài đồng tử một lòng phụng sự Bồ Tát trong sự cứu độ chúng sanh.Sau lại Đức Bồ Tát có thâu làm đệ tử nữ vị cháu gái của vua Nam Hải Long Vương tên là Long Nữ)

Các ngày vía Đức Bố Tát Quán Thế Âm

Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.
Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.
Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Vết son đỏ trên trán của Đức Phật là thể hiện lòng hiếu thảo của Đức Phật đối với vua cha, khi xứ thần sang cống xứ , lúc đó ám sát vua Diệu Trang, thanh gươm lúc ám sát, đức phật lấy trán của mình để đở lấy lưỡi gươm hoan nghiệt cứu lấy tính mạng vua cha, sau khi Diệu Thiện chết đi, hồn đang về trời được như Lai Phật tổ giáo huấn, sau khi trở về vì hai chị gái là Diệu Tâm và Diệu Minh ganh ghét, sợ vua cha truyền ngôi cho Diệu Thiện nên bằng mọi cách nên phải hỏa tán xát Diệu Thiện, sau khi được Đức Phật Như Lai  giáo huấn trở về thì không còn xát để hoàn hồn, lúc đó Phật Tổ bảo về làm lễ vật cúng tế, nhan đèn đốt liên tục 3 ngày 3 đêm, không được để ngọn lửa tắt, sao đó hoa sẽ nở trong hồ thì hoàn được hồn. Sau khi được Phật Tổ hướng dẩn trở về Diệu Thiện báo mộng cho Kim Đồng tức là Thiện tài Đồng Tử sau này, lúc này  là người hầu bếp trong triều, chỉ có Thiện tài Đồng Tử là mới làm được việc này vì là người được cho là người có nhẹ bóng vía nhất mà Diệu Thiện có thể hiện thân và báo mộng, sau khi báo mộng Thiện tài Đồng Tử cố gắng thuyết phục Thiên Lãng hiện là quan to trong triều, là người tướng tài giỏi, cũng là người đã đem lòng yêu thương Diệu Thiện, Thiên Lãng nhờ Hoàng hậu tức là mẹ Diệu Thiện trình với vua cha làm đúng lễ vật, cúng tế, vì đốt đến 3 ngày 3 đêm, nên gần như không còn gì để đốt, đến gần phút cuối cùng không còn gì để đốt, sợ ngọn lửa tắt, nên Thiên Lãng cởi cả áo quan của mình để đốt, sau đó xuất hiện cành sen và bông hoa thật đẹp nở ngay trong hồ, nhờ đó mà Diệu Thiện hoàn hồn, trở lại kiếp người… từ đó mà Đức Phật quán Thế âm luôn gắn liền tư thế ngồi trên tọa đài sen. Đó cũng là ý nghĩa hoa sen luôn gắn liền với đức Phật… sau khi vua cha qua đời, vì lúc đương triều vua cha rất là độc ác, giết hại nhiều sinh linh vô tội, nên bị đài xuống 9 tầng địa ngục, vì lòng hiếu thảo nên Diệu Thiện không ngại khó khăn, gian khổ, xuống tận Diêm vương để xin giảm tội cho vua cha, xét lòng hiếu thảo Diêm vương chấp thuận giảm nhiều cực hình cho vua Diệu Trang… cuối cùng cho vua Diệu Trang được đầu thai thành con trâu, trước khi về với cỏi Phật, Diệu Thiện nhờ Thiên Lãng nuôi dưỡng con trâu tức là cha của Diệu Thiện và nhận ngôi vua, và hết lòng yêu dân, chăm lo cho bá tánh, vì độc ác nên Diêm vương buộc Dvua Diệu Trang phải hóa kiếp thành con trâu, mà con vật ngày nay người đời ví rằng, khi cực khổ thì nói “Kiếp trâu cài ngựa cỡi” để trả nợ trần gian, sau khi xin tội cho cha trở về, trên đường vượt qua 9 tầng địa ngục gặp toàn là ác quỹ ma đói, đòi ăn thịt con trâu tức là vua cha, nên Diệu Thiện buộc lòng phải chặt một cánh tay, để lại cho ác quỹ ăn, nên khi trở về Diệu Thiện, chỉ còn có một cánh tay, vì có lòng từ bi, cứu mạng cho nhiều người, cuối cùng Diệu Thiện cũng thành Chánh quả, lúc này Diệu Thiện được thờ với đức Phật có một tay… nên dân chúng mỗi người lấy đất sét nắn lại cánh tay đã mất cho Diệu Thiện …Thấy vậy Quan Thế âm , không nở bỏ cánh tay nào mà  người đời nắn cho và gắn cho tượng thờ Đức phật, nên Quán thế âm có rất nhiều cánh tay. Đó là ý nghĩa tại sao đức có nhiều cánh tay !!!! Còn theo truyền thuyết, Quan thế âm, có nơi thờ là một đức phật nam giới, có nơi là nữ giới…. Vì Quan Thế âm phép thuật vô biên có thể biến hóa hiện thân thành nhiều cách để cứu khổ cứu nạn, có thể là mẹ quan thế âm như hình nữ mà việt Nam chúng ta đang thờ, hay một số nước khác thờ hình đức phật là nam… người đời thờ theo cách hiện thân của Đức Phật mà chúng sanh thấy được.

Mục tham khảo cần thiết

Đăng Nhập

Thống Kê Lượt Truy Cập

0725007
Hôm Nay
Hôm Qua
Trong Tuần
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
261
0
261
0
4929
6166
725007

IP của bạn: 44.201.96.43
Giờ Hệ Thống: 2022-06-27 21:12:04