017. Tìm Hiểu Về Phật Dược Sư

TÌM HIỂU VỀ PHẬT DƯỢC SƯ

 

Đức Phật Thích Ca Mau Ni, đến thành Quảng nghiêm thuyết pháp, và giới thiệu về thế giới Tịnh Lưu Ly, cách mười muôn ức, có thế giới Tịnh Lưu Ly ở hướng đông, đó là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai, Ngài đang thuyết pháp cứu độ chúng sanh ở cõi Tịnh Lưu Ly.

Đức Phật Dược Sư là Giáo Chủ cõi Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông. Tay trái của Ngài cầm thuốc chữa bệnh, và tay phải giữ Ấn chí nguyện. Ngài có hai vị Bồ tát hộ trì  và bảo trì, cho Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bên phải là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, và bên trái là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Là hai vị bật thượng thủ của bồ tát gìn giữ kho báo chánh pháp của Đức Phật. Thánh hiệu của Ngài là “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.Dược nghĩa là thuốc, sư là vị thầy thuốc chữa bệnh. Hay nói cách khác là một vị đại lương y, Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu ly là ánh sáng ngọc lưu ly trong suốt. Như Lai  là một trong mười hiệu của Phật. Vì thế cũng gọi Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tức là vị Phật Thầy thuốc chữa bệnh, có ánh sáng như ngọc lưu ly.  Đức Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể chữa trị hết tất cả những chứng bệnh khổ đau của chúng sanh, nhất là những tâm bệnh do những điên đảo vọng tưởng, tham sân si phiền não, khổ đau gây ra. Trong Kinh Dược Sư có nói rõ về ánh sáng của Đức Phật Dược Sư. Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút dơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu thì phá hết tăm tối vô minh của chúng sanh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ đau trong thân tâm của chúng sanh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

 

Hình ảnh ngọc lưu ly

Hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật được trình bày trong Kinh Dược Sư bản nguyện độ sanh rất đa dạng và phong phú, được thể hiện chính yếu như là dược liệu quan trọng, có thể chữa lành những chứng bệnh về tinh thần và tâm linh. Nói chung là những cơn bệnh nỗi khổ niềm đau, theo quang niệm của Đạo Phật ảnh hưởng và khống chế những chứng bệnh này đến mấy mươi năm. Thậm chí chúng theo chúng ta đời này sang kiếp khác, mà chưa hết những chứng bệnh đó. Chính vì thế mà nổi khổ niềm đau có mặt. Yêu cầu lớn nhất mà Đức Phật dạy tất cả người con Phật, thừa nhận chúng như sự kiện đang diễn ra với chúng ta, nỗi khổ niềm đau có mặt. Mà chúng ta đang mắc phải những chứng bệnh nào đó. Từ đó chúng phải nổ lực hết mình để tháo gở chữa lành những chứng bịnh đó mà chúng ta đang mắc phải. Hạnh nguyện chính yếu của Đức Phật Dược Sư, cung ứng cho chúng ta rất nhiều toa thuốc về tinh thần mỗi khi phát hiện chứng bệnh về tâm lý nào đó khống chế, chẵng hạn như là bệnh về lòng tham, bệnh về lòng sân, bệnh về lòng suy mê, bệnh về thiếu lòng tỳ hỷ, bệnh mù quáng, bệnh về lòng chủ quan, bệnh về tâm cực đoan … Thì chúng ta phải trị liệu chúng thôi không có cách nào khác. Như vậy học theo Đức Phật Dược Sư, bên cạnh những tha lực được mô tả trong bản Kinh học theo phương thức trị liệu tâm linh bằng phương pháp nương vào hạnh nguyện của Đức Phật. Bằng nghĩa bóng chúng ta để tìm ra rất nhiều phương thức trị liệu có thể nâng thành công thức trị liệu những chứng bịnh về tâm lý.

12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư khi còn tu hạnh Bồ Tát đạo, Ngài có phát 12 đại nguyện lớn để cứu giúp chúng sinh.

Nguyện thứ nhất. Ta nguyện đời sau, khi ta chứng được đạo bồ đề, thì thân ta có hào quang sáng suốt trong sạch, ánh quang minh chói loại khắp nơi, rực rỡ, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ  tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy.

Hai viên ngọc lưu ly

Nguyện thứ hai. Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang, và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả.

Nguyện thứ hai giới thiệu tới ngọc lưư ly, được người Châu Âu đầu tiên được tìm thấy ở Afghanistan, ở ngoài biển. Những viên ngọc lưu ly này có thể được nhìn thấy lần đầu tiên vào thế kỷ thứ VI và thứ VII sau Công nguyên, trong một hang động tại Afghanistan, người ta xay dựng ngôi đền thờ chủ yếu bằng  ngọc lưu ly. Ngoài ra, chất ngọc lưu ly màu xanh biếc cũng đã được tìm thấy ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ X và XI sau Công nguyên, và ở một số bức tranh của người Ấn Độ từ thế kỷ  thứ XI, XII cho đến thế kỷ thứ XVII sau Công nguyên.

Những họa sỹ của thời kỳ phục hưng đã có sự đồng cảm mạnh mẽ với ngọc lưư ly màu xanh da trời, vì vậy ngọc lưu ly giàu tính bền vững và đầy sức sống. Đó là một nguyên liệu hết sức quý giá. Được chiết xuất từ đá tự nhiên màu xanh biếc, là một trong số những nguyên liệu cần thiết tốt nhất của giới họa sỹ, ngọc lưu ly, nó có thể tương đương với vàng, hoặc vượt hơn giá vàng. Những họa sỹ này phải dùng dự trữ và hết sức tiết kiệm, những viên ngọc lưu ly nhiều năm tuổi được cho là có ảnh hưởng tới sức mạnh, trí tuệ, trong con người và đem lại một sức mạnh tâm linh cho con người. Đó là có sức mạnh huyền bí của ngọc lưu ly

Ngọc Lưu Ly chứa đựng những năng lượng có thể giải phóng khả năng tinh thần của con người. Ngọc lưu ly có thể giúp chúng ta lọc bỏ những yếu tố cản trở. Ngọc lưu ly cũng giúp chúng ta điều hòa cơ thể và tâm trí,  giúp chúng ta có một trạng thái cân bằng hơn. Ngọc lưu ly có khả năng rất tốt thường được người ta để điều trị những chứng bệnh sốt rất hiệu quả.

Hình ảnh ngọc lưu ly

Ngọc Lưu Ly giúp chúng ta có được một trạng thái tinh thần minh mẫn hơn bằng việc làm dịu đi tâm trí, gảm bớt căn thẳng đầu óc và chăm sóc cơ thể chúng ta. Ngọc lưu ly cho phép chúng ta mở rộng hơn để đón nhận những cái tinh tế nhất của thế giới tinh thần. Ngọc lưu ly còn giúp đỡ chúng ta hiểu biết làm sao để áp dụng những bài học tinh thần quý giá này vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta,   nhìn thấy những khía cạnh tích cực của cuộc sống, kể cả trong những hòan cảnh khó khăn gian khổ nhất. Ngọc lưu ly sẽ giúp đỡ chúng ta, loại trừ đi những sự sợ hãi dựa trên những kinh nghiệm quá khứ, giúp chúng ta có một cuộc sống đầy ý nghĩa hơn, giàu sang hơn.

Ngọc Lưu Ly có lợi đối với hệ hô hấp, đặc biệt là phổi, họng, hệ thần kinh và kể cả những cơ quan tiêu hóa. Ngọc lưu ly có khả năng làm sạch máu và thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Ngọc lưu ly có thể giúp đỡ chúng ta loại trừ đi những vấn đề có liên quan tới tuyến giáp và xương sống. Những người La Mã còn tin tưởng rằng, ngọc lưu ly  là một loại thuốc quý bấu trong thời trung cổ, người ta nghĩ rằng đó là phương pháp trị liệu cho cơ thể khỏe mạnh, giải phóng những linh hồn tội lỗi, và sự sợ hãi đó là ý nghĩa của ngọc lưu ly.

Nguyện thứ ba. Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.

Nguyện thứ tư. Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo bồ đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh Thanh văn, Ðộc giác, thì ta cũng lấy phép Đại Thừa mà dạy bảo cho họ.

Nguyện thứ năm. Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta, mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn, đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác.

Nguyện thứ sáu. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn  không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, diên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy, khi đã nghe được danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bịnh khổ ấy nữa.

Nguyện thứ bảy. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu của ta, đã nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề.

Nguyện thứ tám. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái, làm cho buồn rầu bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe được danh hiệu của ta, thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề.

Nguyện thứ chín. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, thì ta khiến cho chúng hữu tình, ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ tát mau chứng đạo bồ đề.

Nguyện thứ mười. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, thì ta khiến cho chúng hữu tình, ra khỏi pháp luật nhà Vua, gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bực tức, hễ nghe đến danh hiệu ta, thì nhờ sức oai thần phước đức của ta, đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

Nguyện thứ mười một. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị đói khát hoành hành, đến nỗi vì  miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu của ta, thì chuyên niệm thọ trì, trước hết ta dùng các món ăn ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem giáo pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.

Nguyện thứ mười hai. Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo bồ đề, nếu có cho chúng hữu tình nào, nghèo đến nổi không có áo che thân, bị muỗi mòn cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ sở bức rức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì, thì ta khiến cho họ được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức các món nào cũng được thỏa mãn cả.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

 

SƯU TẦM

Mục tham khảo cần thiết

Đăng Nhập

Thống Kê Lượt Truy Cập

0000126
Hôm Nay
Hôm Qua
Trong Tuần
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
126
0
126
0
126
4930
126

IP của bạn: 44.200.175.255
Giờ Hệ Thống: 2022-08-15 23:57:39