002. SỰ KHÁC NHAU GIỮA BẮC & NAM TÔNG TRONG PHẬT GIÁO

PHẬT GIÁO

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG PHÁI BẮC  VÀ NAM TÔNG

-----&-----

BS.CKI.TRẦN QUỐC LONG

Thế giới ngày nay, có rất nhiều đạo giáo khác nhau, trong đó có ba đạo giáo chính đó là Phật giáo, Công giáo và Hồi giáo; trong mỗi đạo giáo thì cũng có nhiều quan điểm hay nhiều trường phái khác nhau như trong Phật giáo, có người theo trường phái Nam tông hay Bắc tông, với Công giáo cũng vậy, có người theo trường phái Thiên chúa hay trường phái Tin lành. Với phần trình bày ngắn ngủi này, chỉ đề cặp đến sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông trong Phật giáo.

Với trường phái Nam Tông, thì cho rằng: Trong Phật giáo chỉ có đức Phật Thích Ca, người sáng lặp ra đạo Phật, trường phái này cho rằng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường như bao nhiêu con người bình thường khác. Ngài cũng có những nhu cầu cho đời sống: ăn, mặc, ở v.v… và cũng chịu chung một định luật vô thường chi phối, phải trải qua những nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh là sinh, lão bệnh, tử. Tuy nhiên, đức Phật chỉ khác hơn người thường là ở chỗ, là đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ, do sau khi xuất gia nỗ lực tu hành mà  đạt thành chánh quả. Trường phái này phổ biến nhiều  ở  Ấn độ, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, ở Việt Nam lưu hành nhiều nhất ở cộng đồng người Khơ me ( Trà Vinh- Kiên Giang)

Với trường phái Bắc Tông, thì quan niệm có khác, cho rằng đức Phật Thích Ca khác hơn người thường; cái thân của Phật, đó chỉ là cái ứng thân hay hóa thân thị hiện mà thôi. Vì muốn cứu độ chúng sanh, nên đức Phật mới thị hiện ở mọi nơi, nơi nào có con người là nơi đó có đức Phật, để tiện bề giáo hóa. Với quan niệm, mỗi chúng sanh đều có Phật Tánh, phật pháp thân lặng lẽ, không sanh, không diệt, trùm khắp mọi nơi, miễn sao người đó có lòng thành và tu luyện. Bởi thế, nên không nơi nào, xứ nào mà chẳng có Phật. Cái thân của Phật thị hiện ở Ấn Độ, chỉ là trong một giai đoạn tạm thời trong muôn triệu giai đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân. Qua đó, thì đức Phật Thích Ca không hẳn là người Ấn Độ mà là người của tất cả chúng sanh;  tùy duyên ứng mà xuất hiện, nên người nước nào tưởng nhớ Phật, thì Phật hiện người nước đó để giáo hóa. Ngoài Như Lai Phật tổ, thì còn có đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương Cực lạc, khi niệm danh hiệu của Ngài; đến Quán Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, Phật Di Lặc…Trường phái này, thịnh hành ở các nước như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, ở Việt Nam trường phái này chiếm đa số, với các chùa thường có thờ Như Lai Phật tổ, Quán thế Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc…

Mục tham khảo cần thiết

Đăng Nhập

Thống Kê Lượt Truy Cập

0725129
Hôm Nay
Hôm Qua
Trong Tuần
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
383
0
383
0
5051
6166
725129

IP của bạn: 44.201.96.43
Giờ Hệ Thống: 2022-06-27 22:52:22